Wat doen wij?

 

'Zonder Auto Kan Het Ook' is een groep mensen die propageert om sportvelden per fiets of openbaar vervoer te bezoeken. De stichting probeert dit op verschillende manieren te promoten:

 

Het niet-noodzakelijke autogebruik willen we graag terugdringen vanwege het ruimtebeslag, de luchtverontreiniging, verkeersonveiligheid en geluidshinder. Door te laten zien hoe het zonder auto kan hopen we dat mensen de auto vaker een dagje laten staan.

Start Roparun 1999, Zonder Auto Kan Het Ook op de CoolsingelDonateurs, deelnemers en sponsoren komen uit heel Nederland, maar ook van daarbuiten. Zo is het mogelijk om per evenement een regionale inbreng te leveren, want presteren op bekend gebied is leuker en soms kom je ook meer bekenden tegen. Ook in andere opzichten is het een zeer gemengd gezelschap: goed gemotiveerde en enthousiaste mannen en vrouwen, van 20- tot 50+. Het sportieve niveau is zeer divers: Van vrijetijdsloper tot landelijke subtop. Presteren wordt niet geschuwd, maar teamgeest is belangrijker. Hoewel veel lopers elkaar zelden zien, is er altijd een grote saamhorigheid onderweg. Donateur worden kost slechts 7 euro per jaar. Aanmelden kan hier.

 

Het onderlinge contact blijft niet beperkt tot de evenementen, ook daarbuiten treft men elkaar. Samen op vakantie, schaatsen, naar een loop- of fietsevenement of gewoon op (kraam)bezoek wanneer je in de buurt bent.