Wat kunt u doen?

Op een aantal manieren kunt u ons initiatief ondersteunen. Aanmelden kan via het volgende formulier. Daarbij kunt u zich inschrijven als donateur en/of als deelnemer aan activiteiten.

 

Een donateur wordt op de hoogte gehouden van alle activiteiten van de stichting. Hij/zij hoeft niet per sÈ aan de activiteiten mee te doen. Donateurs krijgen 20% korting op het inschrijfgeld voor deelname aan activiteiten. Er geldt een minimale jaarbijdrage van 7 euro. Jaarlijks wordt er ergens in november een donateursvergadering gehouden waarin het wel en wee wordt besproken. Overleg tussendoor is uiteraard altijd mogelijk.

 

Onze acties vallen beter op als er meer mensen aan deelnemen. Deelname aan estafettes met meerdere teams wordt nagestreefd, wanneer dit haalbaar is. De haalbaarheid is afhankelijk van het evenement waaraan wordt deelgenomen. Als donateurs via de stichting meedoen aan activiteiten, krijgen ze 20% korting op het inschrijfgeld. Uiteraard is het deelnemen aan activiteiten zeer gezellig en het vergroot het de betrokkenheid bij ons initiatief. Klik hier om je aan te melden voor een activiteit.

 

Voor een of meer activiteiten kan een gift gegeven worden. De stichting vermeldt sponsors in haar persberichten, nieuwsbrief en op Internet.

Voorjaarsschoonmaak